BUSINESS IN TIJDEN VAN CRISIS
het aanscherpen van je business- en verdienmodellen

Dit is een programma voor maatregelen om de crisis het hoofd te bieden en voorbereid te zijn op de nieuwe economie.

We zitten nu nog midden in een crisis. En het duurt langer dan velen van ons hadden verwacht of gehoopt. Je kan wel stellen dat het iedereen heeft overvallen. Het is allemaal behoorlijk beangstigend. Niet alleen voor je gezondheid, maar voor velen van ons… voor onze business.

Business door Corona in artikel

Het corona-virus zorgt voor serieuze wereldwijde schade aan de economie. Beurzen crashten, de olieprijs kelderde, consumentenvertrouwen is gedaald en allerlei sectoren liggen compleet stil. Iedereen is bezorgd over de toekomst. Van de ondernemers die wij spreken in de kunst- & interieurbranche maken sommigen zich enigszins zorgen, anderen maken zich flinke zorgen en bij sommigen ligt werkelijk hun totale bedrijf stil.

We zien ook bedrijven die nu helemaal los gaan, omdat zij een product of dienst bieden waar nu toevallig een enorme behoefte aan is. Dit zijn natuurlijk uitzonderingen. We zien ook bedrijven, die hun handel tot een minimum zien slinken, waarvan echt de totale vraag wegvalt of die zelfs geheel moeten sluiten. Daar tussenin bevindt zich het merendeel van de bedrijven die in meer of mindere mate extra moeite moeten doen om het hoofd boven water te houden.

Voor alle ondernemers in de kunst- & interieurbranche die worstelen, gaan we dieper in op een aantal maatregelen om de crisis het hoofd te bieden. Met dit programma geven we een persoonlijk en gericht advies en helpen we om in enkele stappen de belangrijkste maatregelen te nemen. Overigens zijn dit ook precies die zaken die je altijd moet doen om scherp te blijven.

1. Liquiditeit en Cash-flow
Om het bedrijf gaande te houden is het nu extra belangrijk om aandacht te schenken aan de cashflow. Daarnaast is voldoende liquiditeit belangrijk om salarissen te betalen en om de huur en andere vaste kosten te voldoen, zelfs wanneer er nu minder inkomsten zijn. Zonder voldoende positief saldo loopt het bedrijf vast, met mogelijk desastreuze gevolgen voor de ondernemer, het bedrijf en de medewerkers. “Cash is King” is een bekende uitspraak en die geldt in deze tijden als nooit tevoren.

Het is dus zaak om de liquiditeit en de cashflow nauwkeurig in kaart te brengen en te bewaken. Als eerste gaat het om inzicht in hoe het bedrijf ervoor staat. Duik in de cijfers en haal boven water welke financiële verplichtingen er voor nu zijn en welke te verwachten zijn op korte termijn.

Uitgaven
Ga na welke uitgaande betalingen kritisch zijn voor de lopende bedrijfsoperatie, en welke betalingen niet-kritisch zijn. Ga voor alle niet-kritische betalingen na of het werkelijk van belang is om de onderliggende verplichting voort te zetten. Misschien is een beëindiging of pauzering in de huidige situatie een betere, meer verantwoorde keuze.
Ook bestaan kosten soms uit terugkerende zaken waarvan je je kunt afvragen of je niet een half jaar (of langer) zonder kan. Denk hierbij aan abonnementen, software die zelden wordt gebruikt, extra dienstverlening, extra voorraad of gehuurde ruimte gericht op toekomstige groei, en dergelijke. Ga wel na wat de voorwaarden hiervan zijn en of deze valt op te zeggen, te verminderen, te pauzeren of uit te stellen.
Dan houden we betalingen over die niet kunnen worden uitgesteld. Voor deze categorie is het zinvol om contact op te nemen met de ontvangers en afspraken te maken. Wellicht kan de betaling worden uitgesteld, of kan er een betalingsregeling worden afgesproken. Houdt hier rekening met veranderende betalingscondities, zoals bijvoorbeeld het vervallen van een betalingskorting of een opslag door late betaling.

Inkomsten
Naast het optimaliseren van de uitgaande geldstroom, moeten we ervoor zorgen dat alle te verwachten ontvangsten ook daadwerkelijk en liefst zo snel mogelijk binnen komen. Wellicht staan er nog facturen open. Dan is nu het moment om de telefoon te pakken en ervoor te zorgen dat de facturen worden betaald. Natuurlijk kan het zijn, dat klanten ook getroffen worden door de crisis en terughoudend zijn met betalen. In overleg kun je dan wellicht komen tot een regeling waardoor jouw klant minder in één keer hoeft te betalen, dus meer gespreid betaalt, maar jij toch betalingen ontvangt volgens een afgesproken planning.
Zorg bij nieuwe leveringen dat direct wordt gefactureerd en dat de factuur binnen de betalingstermijn wordt betaald. Het kan nuttig zijn om contact op te nemen met de klant, nadat de factuur is verstuurd om te vragen of de factuur goed is ontvangen, of de factuur volledig is en of iets de betaling nog in de weg staat. Dit helpt om je klant in actie te zetten waardoor de factuur sneller wordt betaald. Wees duidelijk over de betalingstermijn. En contacteer de klant persoonlijk, een paar dagen nadat de betalingstermijn is verlopen, met de vraag wanneer er dan wel wordt betaald. En overweeg of het mogelijk is om klanten vooruit te laten betalen.
Als de liquiditeit en cashflow toch niet het gewenste beeld geven, aarzel dan niet om de hulp van de overheid in te schakelen en betalingen uit te stellen dan wel geld aan te trekken.

2. Omzet en Winstgevendheid
Zelfs in het licht van overheidssubsidies, leningen en loonheffingskortingen, zijn er wellicht aanvullende maatregelen noodzakelijk. Het meer op orde brengen van de liquiditeit en cashflow, met bovengenoemde snel te nemen maatregelen, is dan nog niet voldoende. Waarschijnlijk zijn meer maatregelen nodig om in bedrijf te blijven. De sleutel hierbij is het samenspel tussen de bedrijfskosten, bruto marge en omzet. Als de omzet daalt en de kosten nemen niet snel genoeg af, is het tijd om in te grijpen door middel van bezuinigingen en/of het vergroten van de omzet.

Bezuinigingen
Eerst bespreken we het doorvoeren van bezuinigingen. Als het goed is, zijn in eerste instantie voor de niet-kritische uitgaven regelingen getroffen of wellicht zaken geëlimineerd. Dus dan rijst nu de vraag: waar kunnen we nog op bezuinigen? Personeel is vaak een hoge kostenpost op de begroting en vaak de eerste plek waar wordt gekeken om besparingen te realiseren. Maar wat kunnen we doen? Zomaar veranderen van de voorwaarden en daarmee verlagen van uitgaande betalingen is niet eenvoudig. In het algemeen zijn nadelige wijzigingen in arbeidsvoorwaarden, met name wijzigingen in de beloning, niet toegestaan zonder toestemming van de werknemers (en, als er collectieve groepen zijn, zonder vakbonds- of ondernemingsraadoverleg). Transparant zijn over de huidige financiële positie van het bedrijf kan in sommige gevallen helpen bij het verkrijgen van toestemming van werknemers. Ook wanneer werknemers contractueel recht hebben op een salarisverhoging, kan dit recht in het algemeen ook niet worden gewijzigd zonder toestemming van de werknemer. Het is ook niet wenselijk om te veel onrust te veroorzaken. Daarbij hebben dit soort maatregelen slechts een geleidelijk effect.
In plaats van beloningen te verlagen, kunnen we kijken naar welke bedrijfskosten niet bijdragen aan het genereren van omzet. Wellicht zijn er mensen op tijdelijke basis in dienst die niet direct inkomsten genereren, of is het mogelijk dat medewerkers op een creatieve manier beter inzetbaar zijn voor het genereren van meer omzet.

3. Marketing en sales
De tegenhanger van kostenverlaging is verhogen van de omzet. Dit doen we door te investeren in meer omzet en betere bruto marge van de omzet. Dat klinkt paradoxaal: investeren ten opzichte van kostenbesparen. We wilden toch juist minder geld uitgeven? Dus misschien toch maar liever bezuinigen op marketing en sales?
Bezuinigen op sales en marketing is geen goed idee als de markt krimpt. Het is dan juist van belang om meer activiteiten uit te voeren om toch het marktbereik te behouden. Juist nu moeten we marketing en sales intensiveren om de omzet op peil te houden. En om nog even aan te sluiten bij de overweging of personeel wellicht ook op andere plekken inzetbaar is: wat zou het effect zijn van meer mensen op sales en marketing?

Marketing moeten we minimaal in stand houden, en sales moeten we juist intensiveren. Overweeg nu om extra online activiteiten te ontwikkelen. Misschien activiteiten waar je tot nu toe nog niet aan bent toegekomen. En focus op klanten, niet op producten. Wat heeft de klant nu nodig? Welke oplossing kan je bieden voor zijn of haar probleem? Het is goed denkbaar dat in deze moeilijke tijden jouw bedrijf een speciale handreiking kan doen om bestaande of nieuwe klanten te helpen bij het oplossen van hun problemen. Juist de problemen die ze nu ondervinden. Zo kan je, naast het verminderen van je uitgaven, ook aan de slag met het op niveau houden van je inkomsten.

Bij marketing en sales is de uitdaging steeds om te kijken naar wat er wél kan en om alle creativiteit, die binnen de organisatie ongetwijfeld aanwezig is, daarvoor in te zetten. Wellicht zijn er mogelijkheden voor nieuwe diensten of producten in de huidige markt, of zijn er andere kopers te vinden. Uitgekiende branding, structurele marketing en geraffineerde sales, met grip en controle op het genereren en closen van deals, zijn superbelangrijk als fundament voor de continuïteit en groei van het bedrijf.
Als je dit niet goed voor elkaar hebt, dan heb je daar nu last van. Je kunt dan in deze situatie niet zo heel veel veranderen aan de inkomsten van je bedrijf. Confronterend, maar waar.
Maar trek dan tenminste nu de juiste conclusie. En ga meteen aan de slag om die structurele marketingmachine neer te zetten. Want daarmee maak je een aanzet tot het continu genereren van meer omzet en meer winst. En voldoende winst is nodig om bijvoorbeeld een lening af te sluiten. En dat kán belangrijk zijn omdat je met die lening zowel je groei kan financieren als een extra buffer kunt inbouwen om mogelijke tegenslagen in de toekomst het hoofd bieden.

Tot slot
Als je deze kortetermijnmaatregelen hebt toegepast en ervoor hebt gezorgd dat je voortbestaan is verzekerd, dan moet je je voorbereiden op de toekomst. Want de wereld zoals we die kenden is permanent veranderd. En dan is het belangrijk om je voor te breiden op het 'nieuwe normaal’.
Als we ons voorbereiden, ons erop aanpassen en kansen pakken, dan kunnen we deze ontwrichting niet alleen overleven; dan komen we er beter uit dan ooit. Vaak zie je dat er tijdens een crisis ineens veel meer mogelijk wordt, door een vernieuwde focus, urgentie en ander gedrag van potentiële klanten.
Dit is hét moment om serieus aan de slag te gaan met de strategische ontwikkeling van je onderneming.

Denk je nu ‘Ja, natuurlijk wil ik de gelegenheid pakken om goed uit de crisis te komen en meer omzet en winst te gaan’, dan nodigen we je van harte uit om onze Challenge te doen. Deze bestaat uit verschillende stellingen die in willekeurige volgorde zijn opgenomen. Het enige wat u je hoeft te doen, is deze in het online formulier te beantwoorden, waarna je persoonlijke feedback krijgt in zowel scores en als advies. Dit is vrijblijvend en bovendien kosteloos.
Ga met deze link naar de Challenge.

MARKETING, MEDIA & COMMUNICATIE

BRANDING
MAGAZINE
SOCIAL MEDIA COMMUNICATIE
VIDEOPROFILERING
CONTENT ONTWIKKELING
PLANNING & UITVOERING
THIRD PARTY & OP-MAAT EVENTS

MULTI-CONNECTING

POSITIONERING & CO-BRANDING
DIALOOG EN UITWISSELING
NETWERKEN & EVENTS
LEREN & COACHING