Go-to-Market planning

Een workshop voor een effectieve voorbereiding op een succesvolle lancering van een nieuw product


Wil je een nieuw product of dienst in de markt introduceren? Heb je hiermee weinig ervaring en vind je het prettig om hier met mensen over te kunnen sparren die dit al vaker hebben gedaan?

Dan is onze Go-to-Market workshop voor jou zinvol. Deze is opgesteld om een goede voorbereiding te ontwikkelen voor het succesvol lanceren van een nieuw product. Een goede voorbereiding voorkomt teleurstelling en verspilling van tijd en middelen aan niet succesvolle deeloplossingen. Het zorgt teven voor een goede verbinding tussen klantbehoeften en zakelijke doelstellingen.

De workshop bestaat uit twee delen

  1. Eerste deel is volledig online en betreft het invullen van een Quick-Scan Go-to-Market. De antwoorden uit de Quick-Scan zijn input voor het tweede deel van de workshop
  2. Tweede deel bestaat uit een korte persoonlijke sessie waarin we de belangrijkste onderdelen behandelen. Tijdens dit deel voorzien we je van een blauwdruk waarmee je de opgedane kennis na de workshop verder zelfstandig kunt uitwerken.

Je krijgt antwoord op wat nu precies een effectieve go-to-market definieert, hoe je jouw marktkansen verzilvert en wat jouw prioriteiten en actiepunten zijn.

De Quick-Scan
Markten zijn tegenwoordig zo verschrikkelijk dynamisch dat het gewoon overweldigend kan zijn en moeilijk is om te bepalen hoe jouw bedrijfssituatie daarop aansluit. Uiteindelijk is iedere onderneming anders. Het maakt bijvoorbeeld nogal een verschil in te nemen stappen of je net bent begonnen met ondernemen of dat je al een aantal jaren bezig bent en een organisatie hebt opgebouwd. De Quick-Scan geeft inzicht in jouw bedrijfssituatie die spelen bij een productlancering. Tevens zijn de antwoorden uit deze Quick-Scan input voor het tweede deel van de workshop

Persoonlijke sessie
Tijdens de persoonlijke sessie behandelen we de volgende vijf onderdelen in relatie tot de antwoorden uit de Quick-Scan:

  • Go-to-market intro en context. Een korte introductie over de principes en het proces van de Go-to-Market-methode
  • Go-to-Market-doelstellingen. Bespreking van de verschillende doelen die, naast die voor verkoop, van belang zijn voor een succesvolle introductie
  • Product validatie. Hoe bepaal je of je product kans van slagen heeft
  • Bepaal je prioriteiten voor introductie. Waar en hoe maak ik de grootste kans van slagen
  • Markt introductie en wat er daarna komt. Wat is de basis voor de introductie en hoe houd ik focus

Waarom Go-to-Market workshop?
Wanneer je een nieuw product of nieuwe dienst wilt lanceren en je goed wilt voorbereiden.

Resultaat
Na deelname aan de Go-to-Market-workshop heb je een gestructureerde en praktische methode om de juiste voorbereidingen te treffen voor een succesvolle introductie van je nieuwe product of dienst.

Locatie
De persoonlijke sessie kan zowel online als bij ons op locatie in Buren plaatsvinden.

Mogelijkheid voor in-company teams
De Go-to-Market planning workshop is ook mogelijk voor in-company teams. Zo werk je met je eigen team in een vertrouwde omgeving om voorop te blijven lopen in de markt. Ook voor een team bestaat de workshop uit twee delen. Tijdens het eerste deel voert iedere deelnemer separaat de Quick-Scan Go-to-Market uit. De antwoorden uit de Quick-Scan zijn input voor het tweede deel. Het weede deel bestaat uit een groepsessie, waarbij de verschillende antwoorden uit de Quick-Scans de basis vormen voor dialogen over de verschillende onderdelen. 
Deze groepsessie wordt in overleg ingepland en wordt op maat gemaakt op basis van de verschillende antwoorden uit de Quick-Scans en kan plaatsvinden bij jou op locatie of bij ons op locatie in Buren.
Informeer naar de voorwaarden voor de In-company uitvoering van de Go-to-Market workshop.


Wil je meer informatie over deze workshop, vul dan het fomulier hieronder in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op om de details te bespreken.

Go-to-Market planning form

Invalid input
Invalid input
Invalid input
Invalid input
Ongeldige invoer
Note All fields are required