Het is voor alle organisaties aan te bevelen om op een gestructureerde wijze mogelijke toekomsten te verkennen. De reden is simpel: door het ontwikkelen van een visie geven we onze toekomst vorm, verkleinen we risico's en vergroten we kansen op succes. Leiders moeten een visie hebben op de best mogelijke ontwikkeling van hun onderneming; op te ondernemen acties en prioriteiten.
De ontwikkeling van zo´n visie gaat beter wanneer verschillende toekomstscenario´s kunnen worden ervaren. Dit zorgt niet alleen voor focus, het vermijden van valkuilen en betere beslissingen, maar is al een eerste concrete activiteit in het creëren van een succesvolle toekomst.

Uitvoering
We werken voor visie ontwikkeling met een specifieke wetenschappelijk verantwoorde methode van systemisch werk met systeemopstellingen.
Deze aanpak betreft een combinatie van analyse en gevoel (emotioneel-holistisch), waarbij over de ontwikkeling van een onderneming nagedacht wordt als een geheel van specifieke elementen met onderlinge relaties, waarin sommige elementen meer invloed hebben op deze ontwikkeling dan andere. Een ontwikkeling die is te beïnvloeden door verwijdering of vervanging van huidige elementen en toevoeging van nieuwe.

Systemisch werk
Systemisch werk vindt haar oorsprong in familie opstellingen en neurologisch onderzoek en is gebaseerd op het werk van de Duitse therapeut Bert Hellinger. Bij opstellingen voor visie ontwikkeling bootsen we specifieke bedrijfselementen na om zicht te krijgen op hun onderlinge verhoudingen en hun rol in de ontwikkeling van een onderneming.
Daarbij maken we veel van de door ons brein verwerkte informatie bewust, inclusief de daarbij ervaren gevoelens. We worden ons dan bewust van onze neiging tot loyaliteit aan het systeem en het verleden.

Onderzoek geeft aan, dat opstellingen bijzonder geschikt zijn voor het ontwikkelen van een visie en het nemen van strategische beslissingen. Dit komt doordat iedere deelnemer zich bewust wordt van zijn/haar onbewuste kennis en verschillende inzichten op effecten van mogelijke strategische beslissingen zichtbaar worden gemaakt. In het geval van meerdere deelnemers ontstaat gedeelde ervaring en werkelijke consensus over te nemen besluiten.

Door systeemopstellingen te gebruiken:

 • Ervaren we het grotere geheel
 • Maken we onze onbewuste kennis, gevoelens en wensen bewust
 • Kunnen we inspelen op de positieve dynamieken in de opstellingen, waardoor beter inzicht ontstaat in verschillende scenario´s voor het benutten van kansen en afwenden van bedreigingen.

Belangrijkste voordelen:

 • Snelheid; inzicht door ‘ervaringen’ in plaats van lange discussies en uitputtend onderzoek
 • Psycho-logisch: doordachte en gevoelsmatige analyse van strategische elementen
 • Kwalitatief; nadruk op het emotioneel-holistische karakter
 • Inzicht in gevolgen van beslissingen; door zichtbare effecten in toekomstscenario’s.

Resultaten:

 • Zicht op de richting die de onderneming kan gaan
 • Onthulling van kansrijke nieuwe (f)actoren
 • Inzicht in strategische mogelijkheden en valkuilen
 • Gedeelde visie op te verwachten effecten van mogelijke interventies
 • Inzicht in de eigen onbewuste kennis en die van de andere teamleden
 • Werkelijke consensus en succesvolle strategische beslissingen.

Locatie
Deze workshop kan zowel bij jou op locatie als bij ons op locatie in Buren plaatsvinden.

Wil je meer informatie over deze workshop, vul dan het fomulier hieronder in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op om de details te bespreken.

Visie & Strategie ontwikkeling form

Invalid input
Invalid input
Invalid input
Invalid input
Ongeldige invoer
Note All fields are required